Anunț public privind decizia etapei de încadrare ”Consolidare și reprofilare râu Timiș pe sectorul Lugoj-frontieră Serbia, județul Timiș” - Administrața Bazinală de Apa Banat