ANUNT CONCURS POST CONTRACTUAL

ANUNT  CONCURS

 

Primăria comunei Foeni cu sediul în Foeni, nr.381, județul Timiș,  în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale  vacante de:

- muncitor calificat gradul I;-

- guard;

din cadrul Compartimentului Alimentare cu apă și canalizare, Gospodărire comunală și transport .

Concursul se va desfășura astfel:

Proba scrisă :               în data de 12.03.2021, ora 10, la sediul Primăriei comunei Foeni.

Proba de interviu:       în  data de 18.03.2021, ora 10, la sediul Primăriei comunei Foeni.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- studii(obligatoriu)-studii generale, certificate de calificare;

- vechime(obligatoriu)-minim 5 ani;

- să dețină permis de conducere categoria B;

- cunoștință de mecanică, sudură;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea  anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Foeni.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Foeni, nr.381, județul Timiș, persoană de contact : Tiberiu Jurchiță,   telefon nr.0256/413401, fax: 0256/413606.