Anunt concurs post contractual - sef serviciu

ANUNȚ CONCURS POST CONTRACTUAL

 

Primăria comunei Foeni cu sediul în Foeni, nr.381, județul Timiș,  în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de:

- Șef serviciu, gradul I;-

din cadrul SERVICIUL DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ FOENI.

Concursul se va desfășura astfel:

Proba scrisă:                în data de 06.10.2021, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu:       în  data de 12.10.2021, ora 10, la sediul instituției.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- studii - studii medii cu diplomă de bacalaureat

- calificare: electro-mecanic;

- vechime în muncă - minim 5 ani;

- condiții generale – prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările si completările ulterioare

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Foeni.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Foeni, nr.381,județul Timiș, persoană de contact: Murja Florin, telefon nr.0256/413401.