Anunt asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Timiș pentru ”Consolidare DN 59B, km 44+000 - km 60+000, Cruceni-Livezile”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA – DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA titular al proiectului “Consolidare DN 59B, km 44+000 - km 60+000, Cruceni-Livezile”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de catre APM Timiș de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluării adecvate si evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Consolidare DN 59B, km 44+000 - km 60+000, Cruceni-Livezile” propus a fi amplasat în jud. Timiș, extravilan și intravilan, comunele Foeni, Giera și Livezile, domeniul public de interes național, identificat prin HG 540/22 iunie 2000, Anexa 1-Rețeaua de drumuri naționale din România, Cărpiniș (DN 59A) – Uivar – Deta (DN 59).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș  din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni - joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritații competente pentru protecția mediului.