Anunt apicultori

In atentia apicultorilor
Ordinul Ministrului nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de indentificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările şi completările ulterioare, la art.7 precizează:
"Apicultorii sunt obligaţi să transmită anual, în perioada I septembrie - 31 decembrie, la ANZ prin OJZ, declaraţia pc propria răspundere cu numărul de stupi care conţin familii de albine pregătite pentru iernat, al cărei model este prevăzut în Anexa ataşată.
Declaraţia pe propria răspundere poate fi depusă direct la sediile OJZ sau transmisă prin fax, poştă sau în fonnat electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de către apicultor sau reprezentantul legal al acestuia".
Regulamentul nr. 1366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol, prevede la:
Art. 2 - Metoda de determinare a numărului de stupi
Statele membre care prezintă programe naţionale pentru sectorul apicol ("programe apicole") dispun de o metodă fiabilă pentru a determina, între l septembrie şi 31 decembrie în fiecare an, numărul de stupi pregătiţi pentru iernare prezenţi pe teritoriul lor.
Art. 3 - Notificarea numărului de stupi
Începând din 2017, statele membre care prezintă programe apicole notifică anual Comisiei numărul de stupi de pe teritoriul lor gata de iernare, determinat în conformitate cu metoda menţionată la articolul 2.