DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PT.DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIILOR DE COLECTARE-TRANSPORT A DESEURILOR MUN. DIN ZONA 1