Minuta şedinţei ordinare din data de 30.06.2015

30 June 2015