Minuta şedinţei ordinare de îndată din data de 13.01.2015

09 January 2015