MIRCO JIVCOVICI

n. 28 mai 1921, comuna Foeni, jud. Timiş. Prozator, traducător, lexicograf. Studii: Şcoala Primară Foieni (1928-1933); Şcoala Normală din Timişoara (1934-1941); Facultatea de Filologie, Universitatea din Bucureşti (1956); doctor în filologie (1971). Profesii şi locuri de muncă: învăţător în comuna Gad, Judeţul Timiş; redactor-şef la secţia sârbă a ESPLA; cadru didactic la Universitatea din Bucureşti (1952-1986). Volume publicate: Dositei Obradovič, monografie, Bucureşti, Editura Kriterion, 1972; Svedočanstva/ Mărturii, Bucureşti, Editura Kriterion, 1976; Nama u amanet/ Nouă în amanet, Bucureşti, Editura Kriterion, 1988. Dicţionare: Dicţionar sârbocroat-român, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, Pancevo, Editura Libertatea, 1970; Mic dicţionar sârbocroat-român, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1981; Mic dicţionar român-sârbocroat, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1986; Dicţionar sârbo (croat)-român, Timişoara, Editura Helicon, 1994; Dicţionar român-sârbo(croat), Timişoara, Editura Helicon, 1994; Dicţionar sârb-român şi român-sârb, Bucureşti, Editura Teora, 1999. Traduceri: B. Nušič. Doamna Ministru Bucureşti, ESPLA, 1952; B. Ćiosić, În vîltoare, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1961; M. Krleža, Opere alese, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1964; B. Nušič, Comedii, Bucureşti, E.P.L., 1964; A. Isakovič, Feriga şi focul, Bucureşti, Editura Univers, 1970; Premii literare: Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1976).

Referinţe critice

În volume: Neboişa Popovici, Književni osvrti, Bucureşti, Editura Kriterion, 1977; Jivco Milin, Kritički ogledi, Bucureşti, Editura Kriterion, 1984; Jugoslavenski književni leksikon, Novi Sad, Matica srbska, 1984; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni, Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Dicţionar al scriitorilor din Banat, coordonator Alexandru Ruja, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005.

În periodice: George Bulic, „Novi život", nr. 1, 1965; Al. Graur, „România literară", nr. 6, 1971; Svetozar Marković, „Banatske novine", nr. 3239, 3240, 3242, 1973; Voislava Stoianovici, „Književni život", nr. 1, 1977; Ivo Muncian, „Orizont", nr. 50, 1977; C. C. Klisuraţ, „Banatske novine", nr. 3664, 1981; Octavia Nedelcu, „Književni život", nr.4, 1996; Maţa Ţaran, „Književni život", nr. 3-4, 2000 ş.a.

 

sursa: http://www.banaterra.eu