Licitatie concesionare teren cu destinatie - zona de agrement si pescuit - 12.07.2013

 

 

PRIMARIA COMUNEI FOENI, JUDEŢ TIMIŞ, COD FISCAL 5517181, CU SEDIUL ÎN LOCALITATEA FOENI NR. 381, TELEFON 0256/413401 ŞI FAX 0256/413606, email: primariafoeni@yahoo.com, ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PENTRU CONCESIONAREA „TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15.300 m2, SITUAT ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI FOENI, PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI FOENI, ÎNSCRIS ÎN CF NR 401632 FOENI, NR. CADASTRAL 401632, ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI ZONE DE AGREMENT ŞI PESCUIT ÎN COMUNA FOENI”.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA SECRETARUL COMUNEI FOENI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.07.2013.

OFERTELE ŞI DOCUMENTELE DE PARTICIPARE SE DEPUN LA SECRETARUL COMUNEI FOENI, ÎN 2 EXEMPLARE (ORIGINAL SI COPIE), ÎN PLICURI SIGILATE ÎNCHISE PÂNĂ LA DATA DE 05.08.2013, ORA 10,00.

DESCHIDEREA PLICURILOR CU DOCUMENTELE DE PARTICIPARE VA AVEA LOC LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI FOENI, FOENI NR. 381, JUDET TIMIS, ÎN ZIUA DE 05.08.2013, ORA 1030.

CONTESTAŢIILE REFERITOARE LA ACTELE, DECIZIILE SAU HOTĂRÂRILE EMISE DE ORGANIZATORUL LICITAŢIEI CU PRIVIRE LA DERULAREA LICITAŢIEI POT FI DEPUSE DE CĂTRE OFERTANŢI LA SEDIUL ORGANIZATORULUI LICITAŢIEI – PRIMĂRIA COMUNEI FOENI, NR. 381, JUD. TIMIS.

 

PRIMARIA COMUNEI FOENI