Licitatie concesionare teren cu destinatie Parc fotovoltaic - 24.05.2013

PRIMARIA COMUNEI FOENI, JUDEŢ TIMIŞ, COD FISCAL 5517181, CU SEDIUL ÎN LOCALITATEA FOENI NR. 381, TELEFON 0256413401 ŞI FAX 0256413606, email: primariafoeni@yahoo.com , ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PENTRU CONCESIONAREA TERENULUI INTRAVILAN, PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI FOENI, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARĂ  401672 FOENI NR. TOP. 624/b/1/a/2/2/c, ÎN SUPRAFAŢA DE 17.389 MP, CU DESTINAŢIA DE „PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI RACORDAREA LA S.E.N. – FOENI”.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA SECRETARUL COMUNEI FOENI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 27.05.2013.

OFERTELE ŞI DOCUMENTELE DE PARTICIPARE SE DEPUN LA SECRETARUL COMUNEI FOENI, ÎN 2 EXEMPLARE (ORIGINAL SI COPIE), ÎN PLICURI SIGILATE ÎNCHISE PÂNĂ LA DATA DE 20.06.2013, ORA 13,00.

DESCHIDEREA PLICURILOR CU DOCUMENTELE DE PARTICIPARE VA AVEA LOC LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI FOENI, FOENI NR. 381, JUDET TIMIS, ÎN ZIUA DE 20.06.2013, ORA 14.00.

CONTESTAŢIILE REFERITOARE LA ACTELE, DECIZIILE SAU HOTĂRÂRILE EMISE DE ORGANIZATORUL LICITAŢIEI CU PRIVIRE LA DERULAREA LICITAŢIEI POT FI DEPUSE DE CĂTRE OFERTANŢI LA SEDIUL ORGANIZATORULUI LICITAŢIEI – PRIMĂRIA COMUNEI FOENI, NR. 381, JUD. TIMIS.

 

PRIMARIA COMUNEI FOENI