A inceput procesul de recrutare si selectie pentru angajarea soldatilor si gradatilor profesionisti seria I din 2024 la Batalionul 32

 Conditiile de participare la selectie sunt:

  •  sa aiba varsta intre 18 ani inpliniti, la data inceperii programului de instruire si cel mult 45 de ani la data finalizarii programului de instruire.
  •  sa fie absolventi cel putin ai primilor doi ani de studiu din invatamantul liceal.
  •  sa posede permis de conducere auto valabil categoriile B si C - pentru candidatii care opteaza pentru arma ,,AUTO" si/sau pentru specialitatile militare care necesita conducerea tehnicii specific auto din arma ,,GENIU".
  •  sa declare in scris ca la inceperea programului de instruire, renunta la gradul dobandit anterior in calitate de militar in temen, militar angajat pe baza de contract, gadat profesionist sau gradat voluntar, ori, dupa caz, la gradul dobandit dupa parcurgerea a cel putin un an de studii pentru formarea cadrelor in cadrul institutiilor institutiilor/unitatilor de invatamant militare, in cazul in care studiile respective nu au fost finalizate.
  • isi exprima in scris acordul privind verificarea in vederea autorizarii accesului la informatii clasificate, portivit legii, si completeaza formularul de baza - date personale, prevazut in anexa nr. 15 la Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate, in Romania, aprobate prin H.G. nr.585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru detalii si inscrieri, candidafii pot suna la urmlitoarele numere de telefon:

  • Unitatea Militara 01109 Timsoara, telefon fix: 0256215751 int. 104 sau la telefon mobil: 0725054621

De specificat este faptul ca probele de admitere, stagiul de pregiitire inclusiv angajarea se vor desfasura la unitatea menfionata mai sus din municipiul Timisoara.